Årstalen 2013

42:23

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 14. februar 2013

View More
View Less

Share this video

Embed