Årstalen 2014

37:21

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 13. februar 2014

View More
View Less

Share this video

Embed