Statens pensjonsfond utland: Årsrapport 2013

59:14

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2013, 28. februar 2014

View More
View Less

Share this video

Embed