Statens pensjonsfond utland: Årsrapport 2011

34:55

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2011, 16. mars 2012

View More
View Less

Share this video

Embed