Statusrapporter fra Statens pensjonsfond utland, 2012

34:04

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av statusrapporter fra Statens pensjonsfond utland om vann, klima og barns rettigheter, 26. mars 2012

View More
View Less

Share this video

Embed