Årstalen 2012

37:09

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 16. februar 2012

View More
View Less

Share this video

Embed