Statens pensjonsfond utland: Årsrapport 2010

47:40

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2010, 18. mars 2011

View More
View Less

Share this video

Embed