Høring i Stortinget 2011: Gjennomføringen av pengepolitikken

1:30:29

Opptak fra Stortingets høring om Gjennomføringen av pengepolitikken, 20. mai 2011

View More
View Less

Share this video

Embed