Årstalen 2010

59:14

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 11. februar 2010

View More
View Less

Share this video

Embed