Årstalen 2009

49:24

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 12. februar 2009

View More
View Less

Share this video

Embed