Oljefondet: årsrapport 2008

1:12:39

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 11. mars 2009

View More
View Less

Share this video

Embed