Årstalen 2008

41:02

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 14. februar 2008

View More
View Less

Share this video

Embed