Oljefondet: Årsrapport 2005

49:44

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2005, 28. februar 2006

View More
View Less

Share this video

Embed