Rentemøte 16. mars 2006

35:14

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 1/06, 16. mars 2006

View More
View Less

Share this video

Embed