Årstalen 2006

47:06

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 16. februar 2006

View More
View Less

Share this video

Embed