Rentemøte 1. november 2006

41:56

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 3/06, 1. november 2006

View More
View Less

Share this video

Embed