Rentemøte 16. mars 2005

47:39

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 1/05, 16. mars 2005

View More
View Less

Share this video

Embed