Rentemøte 2. november 2005

41:37

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 3/05, 2. november 2005

View More
View Less

Share this video

Embed