Årstalen 2005

48:54

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 17. februar 2005

View More
View Less

Share this video

Embed