Rentemøte 3. november 2004

34:30

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 3/04, 3. november 2004

View More
View Less

Share this video

Embed