Årstalen 2004

49:37

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 19. februar 2004

View More
View Less

Share this video

Embed