Rentemøte 11. mars 2004

50:48

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Inflasjonsrapport 1/04, 11. mars 2004

View More
View Less

Share this video

Embed