Årstalen 2003

47:21

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 20. februar 2003

View More
View Less

Share this video

Embed