Oljefondet: Årsrapport 2006

52:14

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2006, 27. februar: 2007

View More
View Less

Share this video

Embed