Årstalen 2007

47:20

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale 15. februar 2007

View More
View Less

Share this video

Embed