Rentemøte 27. mars 2014

40:33

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/14, 27. mars 2014. Sentralbanksjef Øystein Olsen og direktørene Birger Vikøren og Amund Holmsen

View More
View Less

Share this video

Embed