Rentemøte 18. september 2014

49:02

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 3/14 18. september 2014. Sentralbanksjef Øystein Olsen og direktørene Birger Vikøren og Amund Holmsen

View More
View Less

Share this video

Embed