Olsen om rentebeslutningen 23.10.2014

0:55

Øystein Olsen om rentebeslutningen 23.10.2014

View More
View Less

Share this video

Embed