Rentemøte 11. desember 2014

32:10

Pressekonferanse etter hovedstyrets rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 4/14 11. desember 2014. Sentralbanksjef Øystein Olsen og direktørene Birger Vikøren og Amund Holmsen

View More
View Less

Share this video

Embed