Oljefondet/Statens pensjonsfond utland

7:03

En presentasjonsfilm om Oljefondets historie, formål og forvaltning. Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet, som eier fondet på vegne av det norske folk.

View More
View Less

Share this video

Embed