Olsen om rentebeslutningen 7. mai 2015

2:11

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed