Olsen om rentebeslutningen 18. juni 2015

1:09

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed