Olsen om rentebeslutningen 24. september 2015

1:40

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed