Olsen om rentebeslutningen 5. november 2015

1:15

Sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen 5. november 2015

View More
View Less

Share this video

Embed