Rapport: Finansiell stabilitet 2015

3:26

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen orienterer om rapporten Finansiell Stabilitet 2015 som ble lagt fram 12. november 2015

View More
View Less

Share this video

Embed