Olsen om rentebeslutningen 17. desember 2015

1:23

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed