Olsen om rentebeslutningen 17. mars 2016

1:16

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed