Olsen om rentebeslutningen 12. mai 2016

1:17

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed