Olsen om rentebeslutningen 23. juni 2016

1:25

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

View More
View Less

Share this video

Embed