Del 3 – Hva ligger bak valg av motiver på de nye sedlene? (8 min)

8:24

Kombinasjonen av det tilbakeskuende, ikoniske forsidemotivet og det moderne, abstrakte pikselmønsteret på sedlenes bakside, er noe helt nytt i internasjonal seddeldesign.

View More
View Less

Share this video

Embed