Olsen om rentebeslutningen 15. desember 2016

1:14

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

View More
View Less

Share this video

Embed