Rentemøte 15. desember 2016

47:29

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 15. desember 2016

View More
View Less

Share this video

Embed