Olsen om rentebeslutningen 16. mars 2017

1:17

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

View More
View Less

Share this video

Embed