Rentemøte 16. mars 2017

44:08

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 16. mars 2017

View More
View Less

Share this video

Embed