Olsen om rentebeslutningen 4. mai 2017

1:47

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

View More
View Less

Share this video

Embed