Rentemøte 22. juni 2017

46:45

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 22 juni 2017

View More
View Less

Share this video

Embed