Rentemøte 21. september 2017

40:02

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 21 september 2017

View More
View Less

Share this video

Embed