Olsen om rentebeslutningen 14. desember

0:48

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 14. desember.

View More
View Less

Share this video

Embed