Årstalen 2018

46:14

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 15. februar 2018

View More
View Less

Share this video

Embed