Øystein Olsen om rentebeslutningen 20. september 2018

1:00

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 20. september 2018

View More
View Less

Share this video

Embed